Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Bắc Kạn
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.16