Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Bắc Kạn
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0