Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
22.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.2/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Thấp/Cao

23.2°/32.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0