Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:17 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mây thưa
Bắc Kạn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.07 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.87