Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 35.8°
Sáng/Tối
26.8/ 35.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

24.1°/33.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

8.66