Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
12.5/ 11.6°
Sáng/Tối
12/ 11.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 11.8°
Sáng/Tối
11.4/ 12.4°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 12°
Sáng/Tối
10.9/ 12.6°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.1/ 10.2°
Sáng/Tối
10.2/ 11.2°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 15°
Sáng/Tối
11.6/ 14.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 13.9°
Sáng/Tối
14.5/ 15.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.3/ 10°
Sáng/Tối
11.6/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.8/ 10°
Sáng/Tối
9.6/ 11.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 12.5°
Sáng/Tối
10.8/ 13.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 18°
Sáng/Tối
13.1/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18/ 21.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.5°
Sáng/Tối
20.7/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.4°
Sáng/Tối
20.8/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19°
Sáng/Tối
19.1/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 15.3°
Sáng/Tối
19.3/ 17.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 17.2°
Sáng/Tối
15.2/ 18.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.6°
Sáng/Tối
17.4/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.6/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 22.1°
Sáng/Tối
20.9/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.6/ 21.4°
Sáng/Tối
22.6/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 20.2°
Sáng/Tối
21.8/ 23.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 19.8°
Sáng/Tối
18.4/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 28.5°
Sáng/Tối
20/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Thấp/Cao

14.8°/19°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

14.9 °C

Chỉ số UV

0