Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0