Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Thấp/Cao

7°/23°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1026 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0