Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 24/04/2024
Thấp/Cao
23.8/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.4/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.9/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 23.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Thấp/Cao

23.2°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

2.24