Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:08 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Bầu trời quang đãng
Bắc Kạn
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0