Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 22.5°
Sáng/Tối
23.8/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 24.3°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
23.3/ 35.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

24.9°/35.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0