Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Bắc Kạn
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.45