Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Thấp/Cao

12°/22°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0