Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:45 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0