Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
23/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Bắc Kạn
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0