Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 12°
Sáng/Tối
11.6/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 17.8°
Sáng/Tối
12.3/ 16.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 20.1°
Sáng/Tối
17.1/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 18.8°
Sáng/Tối
21.9/ 20.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
19.8/ 17.2°
Sáng/Tối
17.4/ 18.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.5°
Sáng/Tối
15.4/ 17.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.7°
Sáng/Tối
17.1/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 19°
Sáng/Tối
18.1/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 17.6°
Sáng/Tối
17.7/ 17.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 17.6°
Sáng/Tối
16.7/ 17.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 20.3°
Sáng/Tối
18.4/ 20.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.5°
Sáng/Tối
22.5/ 20.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 16.8°
Sáng/Tối
17.4/ 16.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Thấp/Cao

12°/23.7°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

8.5 °C

Chỉ số UV

1.87