Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:36 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Bắc Kạn
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0