Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:54 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.7/ 25.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
28.4/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

25.4°/39.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0