Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0