Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:56 | 24/07/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.2
Tầm nhìn
8.2 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
11.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Thấp/Cao

25.3°/36.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0