Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:41 | 09/06/2023
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0