Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:05 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0