Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:25 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 13.2°
Sáng/Tối
16.6/ 15.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 11.7°
Sáng/Tối
12.8/ 13.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.9/ 11.4°
Sáng/Tối
10.3/ 11.3°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 14.8°
Sáng/Tối
12.7/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.3°
Sáng/Tối
15.9/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 19.1°
Sáng/Tối
21.2/ 20.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.4°
Sáng/Tối
18.3/ 18.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 16.8°
Sáng/Tối
16.2/ 17.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.3°
Sáng/Tối
15.9/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 19.4°
Sáng/Tối
18.8/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.8°
Sáng/Tối
19.6/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 23.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.6/ 20.6°
Sáng/Tối
22.7/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.4/ 21.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.7°
Sáng/Tối
18.6/ 18.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 17.8°
Sáng/Tối
16.1/ 18.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.5°
Sáng/Tối
16.2/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.9/ 22.9°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Thấp/Cao

12.2°/16.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.31 km/giờ

Điểm ngưng

11.4 °C

Chỉ số UV

0.52