Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0