Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
29.9/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 34.2°
Sáng/Tối
28.3/ 34.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

24.8°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

1.38