Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Bắc Giang
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.74