Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mây thưa
Bắc Giang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0