Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:04 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0