Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.7/ 18.2°
Sáng/Tối
12.4/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 15.7°
Sáng/Tối
17/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 12.3°
Sáng/Tối
13.1/ 12.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.2°
Sáng/Tối
12.2/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.3°
Sáng/Tối
14.5/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 22.8°
Sáng/Tối
18.6/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.1°
Sáng/Tối
22.9/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.5/ 16.2°
Sáng/Tối
18.4/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.5/ 14.9°
Sáng/Tối
14.5/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 14.6°
Sáng/Tối
13.5/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 15.3°
Sáng/Tối
14.9/ 15.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 15.4°
Sáng/Tối
16.6/ 15.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.6°
Sáng/Tối
15.5/ 19.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 12.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Thấp/Cao

13°/22.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

8.5 °C

Chỉ số UV

0.08