Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:47 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

994 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.6°/34.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0