Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Bắc Giang
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.98 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.08