Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mây cụm
Bắc Giang
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.81

Tin tức thời tiết