Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 37.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.4°
Sáng/Tối
26.6/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
27.9/ 41.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 30.4°
Sáng/Tối
27.8/ 40.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

25.7°/36.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

3.16