Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.6/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

23.9°/31.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.39