Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 34.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Thấp/Cao

26.2°/33.2°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.3