Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:21 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây thưa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 23.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Thấp/Cao

23.1°/30.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0