Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:16 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 29.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

24.3°/29.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

5.95