Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23°/30.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0