Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

24.4°/28.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0