Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24°
Sáng/Tối
25.3/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Thấp/Cao

26.6°/34.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0