Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
22.2/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.8/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 21.6°
Sáng/Tối
18.7/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.9°
Sáng/Tối
19.8/ 27.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

23.2°/31.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

5.39