Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ

07:00

25°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.51 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.34 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.23 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.26 km/giờ

19:00

25.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.31 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.75 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.31 km/giờ

07:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.67 km/giờ

10:00

28.6°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.2 km/giờ

13:00

29.7°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.24 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.59 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.81 km/giờ

22:00

24.2°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.08 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.95 km/giờ

07:00

25°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.01 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.33 km/giờ

13:00

29.9°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.46 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.56 km/giờ

19:00

25°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.15 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.78 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.62 km/giờ

10:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.78 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.62 km/giờ

16:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.81 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.66 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.24 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

23.8°/29.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0