Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.1/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.6/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.9/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 34.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Thấp/Cao

26.1°/34.1°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

11.5