Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Thấp/Cao

26.3°/33.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0