Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:34 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mây thưa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0