Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 34.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Thấp/Cao

25.1°/35.8°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

9.84