Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 29.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

23.8°/29.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

5.95