Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.1°/31.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0