Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa nhẹ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết