Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:43
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.11