Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

14.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mưa nhẹ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0