Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:31 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Thấp/Cao

25.3°/35.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0