Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:54 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0