Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:25 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa vừa

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.13 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.2 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.86 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.77 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.02 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.6 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.19 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.47 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.61 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.12 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.27 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.08 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.05 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
4.87 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.61 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.98 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.15 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.02 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.8 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.28 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.15 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
4.36 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.64 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.29 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.66 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.35