Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ

07:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.04 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.41 km/giờ

13:00

29°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.8 km/giờ

16:00

25°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.07 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.82 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.54 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.21 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.85 km/giờ

10:00

27.5°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.73 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.03 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.23 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.98 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.53 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.02 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.03 km/giờ

10:00

28.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.57 km/giờ

13:00

28.5°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.79 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.41 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.36 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.19 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.28 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.17 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.47 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.86 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.12 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.49 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.85 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

23.8°/28.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0