Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 22/06/2024
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
8.3 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.2/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

24.7°/28.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.79 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0