Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.5°/31.8°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

5.39