Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

23.7°/31.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

7.6