Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.2°/29.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

3.85