Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 24.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Thấp/Cao

24.9°/31.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0