Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:59 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

25.6°/34.5°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

5.78