Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

25.1°/28.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.61