Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa

22:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.18 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4 km/giờ

04:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.3 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.46 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
6.3 km/giờ

13:00

29°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.91 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.41 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.49 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.97 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.27 km/giờ

10:00

27.7°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.2 km/giờ

13:00

29.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.84 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
6.06 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.75 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.72 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.46 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.48 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.96 km/giờ

10:00

27.9°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.97 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.77 km/giờ

16:00

27.7°C / 31.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.46 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.71 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.13 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.5 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.9 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.83 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
5.75 km/giờ

16:00

27.1°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.53 km/giờ

19:00

27°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.44 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.87 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.64 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.69 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.35 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.96 km/giờ

13:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.75 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.4 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.04 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.2°/30.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0