Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
23.5/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.3/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 23.6°
Sáng/Tối
20.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 24.2°
Sáng/Tối
21.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24°/31.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

5.58