Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 29.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

27.5°/34.9°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0