Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.9/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Thấp/Cao

25.8°/31.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

5.21