Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 23.4°
Sáng/Tối
21.9/ 29.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.2/ 23.5°
Sáng/Tối
21.2/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 25.9°
Sáng/Tối
21.4/ 30.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Thấp/Cao

24.9°/33.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.57