Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
26/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 35.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

27.4°/35.8°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.95