Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:17 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Thấp/Cao

26.5°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0