Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:01 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.9°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0