Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

07:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.23 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.57 km/giờ

13:00

29.6°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.29 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.18 km/giờ

19:00

27°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.01 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.51 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.22 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.31 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
2.55 km/giờ

13:00

30.3°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.78 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.51 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.41 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.72 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.29 km/giờ

07:00

25.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.24 km/giờ

10:00

28°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.01 km/giờ

13:00

31.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.98 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.22 km/giờ

19:00

29.1°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.76 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.07 km/giờ

04:00

24°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.16 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.24 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.5°C
Mây thưa Mây thưa
66%
0.85 km/giờ

13:00

32.8°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
1.56 km/giờ

16:00

30.9°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.16 km/giờ

19:00

28.5°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.06 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.81 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.54 km/giờ

07:00

26°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.76 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.72 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.92 km/giờ

16:00

30.1°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.17 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.42 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.7/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.82 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.21 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.2°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0