Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:13 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 33.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

8.16