Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Thấp/Cao

24.9°/29.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0