Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

23.9°/31.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

2.78