Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Thấp/Cao

26°/36.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0