Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.3°
Sáng/Tối
20.8/ 30.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 24.5°
Sáng/Tối
20.3/ 29.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.4/ 22.6°
Sáng/Tối
20.6/ 29.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
21.6/ 30.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

23.8°/32.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

8.27