Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

24.3°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.49