Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
26.7/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.9°/36°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

2.35