Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 19/06/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.6°
Tầm nhìn
4.04 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.5/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.5°/36.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.7