Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:49 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.7/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
8.82 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

23.4°/31.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.58