Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.9°/29.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.67 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.35