Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.9°/31.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.47 km

Gió

4.92 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

3.81