Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 23.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.3°/33.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0