Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.9°/37°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.37