Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 23.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.8°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 29.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.9°
Sáng/Tối
19.6/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 23.4°
Sáng/Tối
20.3/ 31.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

24.7°/33.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0