Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Thấp/Cao

24.1°/29.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0