Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30.6°
Tầm nhìn
6.94 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.7/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23°/30.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

5.02