Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Thấp/Cao

24.6°/36.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

8.48