Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.9°
Sáng/Tối
25.6/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

25°/29.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0