Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 32.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.7°
Sáng/Tối
20.6/ 28.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 20°
Sáng/Tối
18.6/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.7/ 22.4°
Sáng/Tối
18.2/ 29.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 31.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.4°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

6.92