Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23.1°/30.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

5.02