Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

27°/35.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

0