Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.4°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

8.27