Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:36 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25.7°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

2.35