Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 19/06/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.1°
Tầm nhìn
9.84 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.5°/35.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

5.33