Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:50 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

24.3°/30.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0