Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

24.3°/30.7°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

5.62