Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:05 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 29.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

24.3°/29.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.31