Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.97 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.97 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.82 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.44 km/giờ

13:00

31.2°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.28 km/giờ

16:00

29.6°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.81 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.45 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
87%
4.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây

01:00

25°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.6 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.62 km/giờ

07:00

26°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.49 km/giờ

10:00

29.1°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.55 km/giờ

13:00

31.7°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.46 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
65%
4.05 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.51 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.25 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
3.37 km/giờ

07:00

25°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.09 km/giờ

10:00

29°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.98 km/giờ

13:00

31.3°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.26 km/giờ

16:00

30°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.09 km/giờ

19:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.96 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.14 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.35 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.05 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.38 km/giờ

10:00

30.5°C / 34.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
2.34 km/giờ

13:00

32.9°C / 35°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
3.2 km/giờ

16:00

29.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.46 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.89 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây

01:00

26.4°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.9 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.76 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.02 km/giờ

10:00

31°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.29 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.75 km/giờ

16:00

29.2°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.83 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.49 km/giờ

22:00

26.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.67 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

24.5°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0